Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Admin xem hộ cho nami xt ít né nào
2018-07-10 14:09:03
ninjavin (yasuss2 - provipkiem2)


Bài:719

Ẹc ăn mị rui ms ra
2018-07-10 14:09:27
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Né xt nm ad ơi
2018-07-10 14:09:30
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Fix cát để ae xt nM bỏ game chứ j
2018-07-10 14:10:08
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Cho xt nami ít né admin
2018-07-10 14:10:44
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Admin lên tiếng cái coi
2018-07-10 14:11:05
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Né của xt nami đâu mà lại còn fix né trái cát
2018-07-10 14:11:38
buon9qcachua


Bài:293

im coi nao xt nm phe tu xua roi nhe
2018-07-10 14:12:05
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Buồn quá hải tặc tí hon ơi
2018-07-10 14:12:15
buon9qcachua


Bài:293

bo game thi cu bo - ad k can nhung nguoi chi biet cau nhau
2018-07-10 14:12:40
hiencao


Bài:26

ngon admin oi:):)
2018-07-10 14:12:48
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Bảo thiết kế game công bằng mà giờ như vậy đây
2018-07-10 14:12:58
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Chán hải tặc bỏgame.com
2018-07-10 14:13:36
buon9qcachua


Bài:293

thich thi choi phai khac - ad dau bat choi xt vs nm
2018-07-10 14:13:46
l3oytocdai (sanjimegai09 - bibihehek)


Bài:276

Huhuhu admin nói j đi
2018-07-10 14:14:02