Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

vinhbiet (tenjvayem - chetkut)

Bài:5
Zalo 01667621382
2018-08-10 18:00:02
Ngọc Rồng Online
ninjavin (yasuss2 - provipkiem2)


Bài:572

Mún có du lịch phờ ri đây mà
2018-08-10 18:00:55
kagami (s2iusoppls2 - dkdkxfk)


Bài:76

Pp bạn ik du lịch vv
2018-08-10 18:10:17
kagami (s2iusoppls2 - dkdkxfk)


Bài:76

Chắc ik lâu lém chucq bạn ik tham quan đảo vv nha gút bay
2018-08-10 18:11:38
king009


Bài:84

Không mua bán trên dd
2018-08-10 18:16:48
solodark


Bài:161

có cái lờ ý bạn hiền
2018-08-10 19:45:25
sieusanji00


Bài:77

Như trên.
2018-08-10 21:59:16
kinqofwar


Bài:141

Xin điểm
2018-08-10 23:58:08