Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Ơ đã46 bài rồi nè
2019-02-04 14:12:33
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Cái j vậy 47 rồi
2019-02-04 14:13:52
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Lần này là 49
2019-02-04 14:14:18
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Haha đúng rùi
2019-02-04 14:15:05
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Bái bai anh em
2019-02-04 14:15:35