Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
xoxohaha (monkydylucfy - vipsktbang)

Bài:168
đang lv41 cho hỏi lv bao nhiu mới nâng đc đồ 5x
2018-09-14 22:10:58

Anh Hùng Online - Big Update Tháng 10

0ngchumevi


Bài:4092

Gần 5x ( 48-49 gì đó)
2018-09-14 22:11:52
kog102


Bài:11052

Đã kiếm được.đồ 5x chưa mà đòi đập
2018-09-14 22:14:59
z0rotamkiem


Bài:1610

48 thì phải
2018-09-14 22:18:40
winner


Bài:1342

45 nhé ....
2018-09-14 22:33:05
starzj2 (starzj3 - huntereye)


Bài:4026

Như #4 nhé
2018-09-15 05:10:37