Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Anh Hùng Online - Big Update Tháng 10

zzsanjixx (maydepgai - yeumaylam)


Bài:49

ae ad ad
2018-09-27 13:37:21
julezmtt (julezmtt2 - julezmtt3)


Bài:296

Sau bao ngày cày sk và... Hơn 200 nan tre, hơn 50 que diêm, hơn 50 đèn cầy và 0 giấy dán... Tổng cộng sau thời gian cày sk được 1 đá khảm và dư 1 điểm...
2018-09-29 05:39:30