Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
llhadesll

Bài:8
Ko nhặt được vật phẩm nv,đánh quái ko tính vào nv
2016-01-05 23:16:04

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

hercules


Bài:5

Do bạn bị ks quái
2016-01-05 23:18:00