Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

caohlt123 (sitlh123)


Bài:2

Ad cho thêm vài code nữa đi e hóng
2019-07-28 20:26:59
caohlt123 (sitlh123)


Bài:2

Ad cho thêm vài code nữa đi e hóng
2019-07-28 20:27:59
s1cauhai


Bài:10

Vé x2 skin 1h hả ad
2019-08-03 13:48:20
s1cauhai thích bài này
thangquyen


Bài:1

gắt quá ad chơi lớn r
2019-08-05 21:54:03
humancat (nennende - katakurizoro)


Bài:1

Anh ơi cho xin co de có trái ác quỷ đi a
2019-08-06 00:02:10
ahjhjjjjhj (osindo - minhchuc)


Bài:37

ngáo loz ak
2019-08-06 17:46:12
pitchet (thoiaka - bestkhongtam)


Bài:50

Commet dạo
2019-08-07 14:51:04
luffscp298 (tuongscp298)


Bài:1

cam on anh rat nhieu
2019-08-12 16:43:48
hoatieuswin (stanxm13)


Bài:965

cảm ơn ad
2019-08-22 16:35:33
yeucaucuai (xbalckz)


Bài:1063

(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
(∩`-´)⊃━✿✿✿✿✿✿
2019-09-05 10:48:04
gauzoka


Bài:1

Code nhập ko đc
2019-09-16 16:52:57
ganoy201


Bài:1

Cảm ơn AD ạ
2019-09-26 20:26:39
namhiro


Bài:1

ad fix lỗi out đi ạ chơi 1 tí lại ko ổn định

2019-10-21 13:42:56
gamer37


Bài:1

8-)8-)/-strong/-strong/-strong
2019-10-29 21:24:03
zworld01


Bài:5

bh vẫn dùg đc hả mn
2019-12-09 17:52:11