Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

sjuatthu (ogvuapk - badao000s)


Bài:2

Bh đc rương vậy mõi người
2018-12-05 12:57:42
zezef1 (zezef2 - anhlama)


Bài:774

Lâu quá ad ơi
2018-12-05 13:12:49
2sv24h2sv (lllsanzinlll)


Bài:87

mẹ hôm nay 5 tháng 12 15h r mà chưa sét
2018-12-05 15:06:28
hung55472 (xlllllllxz - phitieuadu)


Bài:7

700ngin ko đc gì ạ
2018-12-05 16:28:08
hung55472 (xlllllllxz - phitieuadu)


Bài:7

Ad tl đi em 700ngin sao ko đc rương
2018-12-05 16:28:48
hung55472 (xlllllllxz - phitieuadu)


Bài:7

700ngin ko đc gì ạ
2018-12-05 16:29:36
soaikadzno1 (soaikazz1)


Bài:1

Sao kon nạp duoc the vittel 50k z ad
2018-12-05 18:25:14
2namnghiavu


Bài:180

Đến khi nào mới có tên mình
2018-12-05 19:23:02
quyenmjlo


Bài:115

Sao ko thay ruong ma thuat
2018-12-05 20:36:09
quyenmjlo


Bài:115

Duoc 500.000 ma ko dc
2018-12-05 20:36:49
quyenmjlo


Bài:115

Hay la 10h dem moi co
2018-12-05 20:37:12
quyenmjlo


Bài:115

Sao cho mãi ko thấy ruong la sao ad
2018-12-05 20:44:20
zoro11st


Bài:1

Mấy thang rest 1 lần z
2018-12-06 04:56:11
tuanngyen (megaki - methangcho)


Bài:4

Nhan w o dau a
2018-12-06 07:40:09
zezef1 (zezef2 - anhlama)


Bài:774

Ăn rương tím r
2018-12-06 09:36:46