Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
thathinhdao

Bài:549
xin vài tips up lv, up skill nào anh em, off cả 2 năm rồi
2018-12-07 09:38:27

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:5718

Ko biết up
2018-12-07 09:39:36
Johny


Bài:15925

Johny - Mod # 2
treo sẽ lên thôi
2018-12-07 09:43:34
0ngchumevi


Bài:30980

Treo bừa cũng lên
2018-12-07 11:07:14
kurobi


Bài:17436

Treo là lên thôi
2018-12-07 12:41:29
kurobi


Bài:17436

Có vé xp thì dùng
2018-12-07 12:41:57
cukuten (cukuten1 - yashophi)


Bài:2825

Treo mà up. Ăn thêm x2
2018-12-07 12:45:53
0o0lkingl0o0


Bài:1128

cày lever thì nhanh ý mà
2018-12-07 13:11:12