Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
kenny1804 (kennypun99)

Bài:32
khi nào xạ thủ mới có skill bắn ra phượng hoàng ??
2016-03-13 21:19:33

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

upsotusop (chacogj - 3z03vvv)


Bài:409

lên lv 10 nha bạn
2016-03-13 21:20:29
kenny1804 (kennypun99)


Bài:32

ý là skill hả
2016-03-13 21:20:47
gomugomuno (zedproject - ace253)


Bài:12683

Best xt sever đây r
2016-03-13 21:21:33
bitchs (kousan - babeli)


Bài:11

làm s để úp lv nhanh vậy gomugomuno
2016-03-13 21:34:39