Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

hello1love1 (threshsp - o0richman0o)


Bài:82

Comment dạo
2019-02-04 11:12:29
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Phải cho thêm vào máp lever 10 20 30 chứ
2019-02-04 13:49:00
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Thế này mấy lever cùi ko đc j ak
2019-02-04 13:49:25
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Cho thêm để động viên tinh thần mới có hứng chơi
2019-02-04 13:50:07
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Chứ ko mấy người mới chơi bỏ hết
2019-02-04 13:50:38
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Toàn mấy người cũ và vip chơi thì chán lắm
2019-02-04 13:51:18
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Họ cứ bỏ dần dần là hết game đấy ad ak
2019-02-04 13:52:04
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Tui nói thế thôi chứ đừng bảo thằng này mắt dậy mà khóa nik tui nha ad
2019-02-04 13:52:37
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Tui bỏ tâm huyết vào cày ngày đêm mệt lắm chứ bộ
2019-02-04 13:53:19
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Đã sắp 2h rồi
2019-02-04 13:53:49
2sabus2 (sieupham45s)


Bài:72

Bái bai anh em
2019-02-04 13:55:00
akais12 (sanyos - balabulu)


Bài:7

Boss nay van ge vai ko ăn đc
2019-02-04 16:07:02
tuanah23 (tuanahdz - tuanadz)


Bài:29

Tuong ks 1 con ma de
2019-02-04 16:35:22
nhanoz2 (sjjdkkd - traiitimlanh)


Bài:69

Boss có quà ngon
2019-02-04 18:32:51
nhanoz2 (sjjdkkd - traiitimlanh)


Bài:69

Mặc dù hơi khó săn,nhưng ả phải bỏ công sức mới có nhũng phần quà xứng đáng.
2019-02-04 18:34:03