Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
s2vodoisv1

Bài:30
sao mình thấy có nhiều nguyên liệu cường hóa trong khi chỉ có đc 4 ô trống khi cường hóa
2019-04-15 20:12:49

Ngũ long tranh bá - Săn lùng Trang bị Lục Bảo trong Rương Ma Thuật

onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:7758

chỉ cần 4 ô trống đủ r
2019-04-15 20:13:32
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:7758

cường hóa đồ gì thì dùng bột đấy
2019-04-15 20:13:53
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:7758

comment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạo
2019-04-15 20:14:14
kkcuopbien


Bài:10378

Như trên
2019-04-15 20:14:57
kkcuopbien


Bài:10378

2 chỗ bỏ bột 2 chỗ bỏ mr nsmm
2019-04-15 20:15:40
s2vodoisv1


Bài:30

bột than cường hóa đồ gì vậy mấy man
2019-04-15 20:20:54
monkeyd2k3 (29l11l2003)


Bài:412

Comment dạo
2019-04-16 00:57:52
monkeyd2k3 (29l11l2003)


Bài:412

Trích dẫn bài viết của s2vodoisv1
bột than cường hóa đồ gì vậy mấy man
5 Bột than để ép ra 1 bột tím nhé
2019-04-16 00:58:28
pkvodoi24h


Bài:538

Như trên nhé
2019-04-16 05:27:30
kkcuopbien


Bài:10378

Trích dẫn bài viết của nhokkiddo|mrz0r0oiii|0nepiiii
comment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạocomment dạo
Spam ra đảo
2019-04-16 10:35:32
kkcuopbien


Bài:10378

Trích dẫn bài viết của s2vodoisv1
bột than cường hóa đồ gì vậy mấy man
Đồ trắng vs xanh nhé
2019-04-16 10:41:46
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:7758

Trích dẫn bài viết của xathuyeubien|kkkcuopbien|xindiemdaov
Spam ra đảo
comment dạo khong lo ra đảo
2019-04-16 10:50:27
s2vodoisv1


Bài:30

ak thì ra là vậy
2019-04-16 14:17:27
quinella


Bài:236

Trích dẫn bài viết của s2vodoisv1
bột than cường hóa đồ gì vậy mấy man
Bột than để cường hóa đồ trắng nhé
2019-04-16 14:32:32
quinella


Bài:236

Trích dẫn bài viết của s2vodoisv1
bột than cường hóa đồ gì vậy mấy man
Đồ xanh nữa nhé
2019-04-16 14:33:00