Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sanji899 (sanji10976 - jshdxdr)

Bài:62
mong adm thêm chức năng trong tự nhặt đồ là nhặt XP skill hoặc XP để cho các siêu phẩm ko nhặt nhầm
2019-05-16 12:32:32

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

shsiiakjsnxj (helukitty - famiily)


Bài:584

Tắt autu đi tự m nhặt thích nào nhặt nấy
2019-05-16 12:34:28
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:13058

muốn làm sp thì đừng nhặt
2019-05-16 12:48:54
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:13058

nhặt nhầm k giải quyết
2019-05-16 12:49:21
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:2698

tắt auto nhặt đi
2019-05-16 12:51:40
Johny


Bài:15910

Johny - Mod # 5
Nhặt tay thôi
2019-05-16 13:00:10
shipping (pinkiss - glides)


Bài:6937

m mu chu auto ak nhat do ak tat de la dc
2019-05-16 13:05:51
shipping (pinkiss - glides)


Bài:6937

tat di no ko tu dong nhat ok ma tu nhan tay nham v
2019-05-16 13:06:30
shipping (pinkiss - glides)


Bài:6937

sp roi di lm meo j muon co mr ak sp chac chan dau tu roi sao ko mua
2019-05-16 13:07:17
shipping (pinkiss - glides)


Bài:6937

ak ma cx co 2 loai sp cay va sp nap
2019-05-16 13:07:49
cay1sp


Bài:7672

Mày có tay không ?
2019-05-16 14:13:02
sanjjtrum


Bài:19

tắt auto nhặt là đươc
2019-05-16 14:32:14
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:5683

chặt tay vứt đi rồi kiến nghị
2019-05-16 15:27:04
sscutezz


Bài:2

.    
2019-05-16 15:28:55