Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
max91st (aminiki - drchef)

Bài:267
Sao hoi sang di binh thuong ma buoi toi vo danh no khong cho danh tu dong vay ma cung khong di chuyen duoc nua
2019-05-16 21:08:13

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:2698

bật auto đánh lên
hoặc lag
2019-05-16 21:15:12
max91st (aminiki - drchef)


Bài:267

Bat roi ma ko duoc
2019-05-16 21:27:59
shipping (pinkiss - glides)


Bài:6937

chịu rồi chắc lag
2019-05-16 21:28:41
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:13058

out ra vào lại
2019-05-16 21:36:53
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:13058

đứng hình nhiều người bị r và chỉ có cách out ra
em đen lắm
2019-05-16 21:37:15
htvosi07


Bài:33

thường thôi =)))
2019-05-16 23:50:29
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:13058

lượn lại
2019-05-17 08:51:33
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:13058

comment dạo
2019-05-17 08:51:57
valhein1st


Bài:313

Do bạn xui
2019-05-17 09:28:47