Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

zkinng12 (dksjxisnd - fullzuizui)


Bài:61

Lướt qua
2019-06-13 17:20:44
bazboyz


Bài:57

ad rep nhưng chưa cộng
2019-06-13 17:32:12
zer0zer0 (avuadaubep - htzer0zer0)


Bài:514

Xim Điểm Comment Dạo...
2019-06-13 18:24:53
kkcuopbien


Bài:11635

Ke top .
2019-06-13 18:28:01
bazboyz


Bài:57

can 100 điểm bài mới đăng đc ảnh bùn
2019-06-13 18:28:37
zer0zer0 (avuadaubep - htzer0zer0)


Bài:514

C o m m e n t D ạ O
2019-06-13 18:30:14
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:33035

cứ từ từ
(~‾▿‾)~
2019-06-13 18:48:53