Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
tangquaemdi4

Bài:12
đc vé đổi hàng làm phát đc đá qúy mà hết 5 lần rồi thì ngày mai có về trái cây k
2019-07-12 18:06:40

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

richiew (richkide)


Bài:315

0 có biết luôn chưa buôn bao h
2019-07-12 18:07:51
doantp


Bài:612

Chắc reset về trái cây =.=
2019-07-12 18:08:37
doantp


Bài:612

Ít đi buôn lên k rõ
2019-07-12 18:09:07
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:35421

Ko nhé chắc vậy
2019-07-12 18:15:41
shsiiakjsnxj (helukitty - famiily)


Bài:1526

Chú đen lắm
2019-07-12 18:21:14
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32931

chỉ được 1 lần duy nhất nhé
2019-07-12 21:39:07
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32931

làm gì có chuyện đổi ra đá quý mà chuyển đc 5 lần đá quý hết. xạo lồ.n à =)))
1 lần duy nhất và sẽ về hàng trái cây ngay sau đó
2019-07-12 21:39:53
s2allstar2s


Bài:1787

Comment dạo
2019-07-12 21:43:42
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5240

mỗi lần đổi và giao hàng xog sẽ về hàng mặc định
2019-07-12 22:30:04
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:35421

lxmbepet2x3


Bài:586

K biết(/~,~)
2019-07-15 08:49:03
s2vodoisv1


Bài:2448

sau một thời gian sẽ chuyển về hàng trái cây
2019-07-15 09:45:22