Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
l1lyasuoz

Bài:24
Pem quái sml mà ms đc 1-2 nl thì sao đổi sk
2019-09-11 22:27:10
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:46373

Đợi ad fjx
2019-09-11 22:34:38
0ngchumevi


Bài:35698

Cứ nhẫn nại đi
2019-09-11 22:45:10
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9826

Đợi fixx thoii
2019-09-11 22:53:00
l1lyasuoz


Bài:24

Mong thế các bác ơi fizz đánh quái chứ đừng fizz gì nữa là ok
2019-09-11 23:48:57
l1lyasuoz


Bài:24

Chán lắm haha
2019-09-12 00:46:52
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9826

Mong fix sớm
2019-09-12 02:19:23
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9826

Tỉ lệ ra vpsk quá thấp k thể đú sk nổi
2019-09-12 02:20:16
l1lyasuoz


Bài:24

Dr chắc đổi bánh thôi
2019-09-12 17:08:18
i3ayi3y1st (namixchan)


Bài:279

fix lai roi nha
2019-09-12 17:23:09