Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
metameta (vothuatsu - samsungpro)

Bài:1
Ai biết cn người giới thiệu cụ thể thế nào không
2019-11-08 23:41:00

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pkvodoi24h


Bài:1134

Hình như có top hướng dẫn mà
2019-11-08 23:48:26
pkvodoi24h


Bài:1134

---------- ----------
2019-11-09 00:00:21
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

Người giới thiệu và người đc giới thiệu sẽ nhận quà khi đạt cấp 20
Người giới thiệu sẽ đc 1 điểm với mỗi 1 người đạt cấp 20
2019-11-09 02:35:26
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

____________
2019-11-09 02:36:04
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

____________
2019-11-09 02:36:27
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49606

Nhìn ảnh


2019-11-09 06:52:51
0okjngo0 (andanh2 - andanh4)


Bài:251

Comment dạo
2019-11-09 06:56:44
0ostarboyo0 (chimsieubu - chokunzz)


Bài:108

Up điểm diễn đàn
2019-11-09 07:23:08