Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
caca1st (camile1st - danchoi009)

Bài:1
Ad nên ra chiêu hỗ trợ miễn thương với skin ác quỷ khác trong khoảng 1thời 1thời gian nhất định thì sẽ hay hơn đấy
2019-11-19 09:45:19

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

zoro1ks


Bài:139

Trái còn chưa có thông tin cụ thể góp ý cái j Khi nào nó ra r hẵng nói
2019-11-19 09:51:51
Johny


Bài:19429

Johny - Mod # 2
Chưa ra chính thức mà
2019-11-19 10:33:43
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:51981

Chưa ra đã đòi góp ý
Nhảm nhí
2019-11-19 11:06:02
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:51981

Đã đủ hiểu
2019-11-19 11:13:46
nrosv345


Bài:5743

chưa ra cũng góp ý
2019-11-19 11:50:13
bazuku (bat0usai - moderkai)


Bài:165

Á đù đù đù
2019-11-19 12:37:34
valhein1st


Bài:882

Để xem đã
2019-11-19 13:18:21
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

Đã ra chưa mà góp ý
2019-11-19 13:36:19
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

Taq còn chưa ra đã góp ý
2019-11-19 13:36:40
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

____________
2019-11-19 13:37:29
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

______☺______
2019-11-19 13:38:12
sanji398 (zoro296dz - nguoidcchon)


Bài:484

Skill buff có mỗi kháng đc skill của taq khác thôi á buff cùi z góp ý làm j buff ít ra cx phải có tí cm miễn thương
2019-11-19 17:58:39
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:51981

s2vodoisv1


Bài:3658

thanh niên bớt vội vội vàng vàng cho đời nó thanh thản vs nhé
2019-11-19 19:38:52
monstertrio


Bài:17

x-) ko quan tâm
2019-11-19 20:53:20