Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
gdroger (goddroger - baochuameoz)

Bài:521
Tên nhân vật: golderroger . Server 1. Gặp phải lỗi mất 3 triệu beri khi đăng lên chợ bán không nhận được extol. Thời gian trong ngày 28-11-2019. Máy đang dùng android.
2019-11-28 20:51:05

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

gdroger (goddroger - baochuameoz)


Bài:521

Báo lỗi được gần 1 tuần mà chưa thấy phản hồi từ admin.
2019-12-04 22:26:17
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:54682

Ngày nào cx lên mà đào để ad biết
Bài chìm rồi đòi ad biết
2019-12-04 22:37:02
gdroger (goddroger - baochuameoz)


Bài:521

Ủa, ad không có phản hồi gì nhỉ?
2019-12-08 12:12:03
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:54682

4 ngày mới lên chìm qua mấy trang rồi đòi ad phản hồi bỏ đá đu
2019-12-08 13:08:17