Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
colonhue205 (colonhue206)

Bài:8
có ai chat nhiều xong nó bị văng game không
2020-03-28 16:43:53
coronas0|ytbcanht1 like this
miucute


Bài:2740

uk dùng fb androi là văng thì phải
2020-03-28 16:47:09
shenk3


Bài:569

Chát 1 từ hay 1 câu giống nhau 3 lần là bị out nha
2020-03-28 17:16:44
s1marco (2lvual2 - l33vua33l)


Bài:402

Tôi chát 1 câu 4 tới 5 lần là bị out nha
2020-03-28 17:32:49
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

lỗi????
.????
2020-03-28 18:19:34