Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
boygadss00 (ditditditdi - playboyooo)

Bài:375
giai thik jum
2020-04-06 21:49:22

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

rorobakiem (boiueu - avatarxoo0)


Bài:527

Top pic k liên nặng thì ra đảo vài tuần nhẹ thì cảnh cáo
2020-04-06 21:51:33
tngapro (s2thekiller)


Bài:285

@johny kìa mod
2020-04-06 21:53:34
lltrumvosill (emahkha - 0ngtrumtrocu)


Bài:1820

chịu cứng....
2020-04-06 22:05:02
konap1xxu (skzjsksk)


Bài:339

chắc bạn này thich ra đảo ở rồi
2020-04-06 22:07:21
s2danngheo2s


Bài:7164

Bạn vui lòng đọc kĩ lại đề bài
2020-04-06 22:15:34
s2danngheo2s


Bài:7164

Ví dụ bạn là người trong ảnh đi
Bạn nợ bố mẹ thì bạn đi trả chứ không phải cộng vào
2020-04-06 22:20:20
s2danngheo2s


Bài:7164

Mà bài này như loằn í
2020-04-06 22:27:39
s2danngheo2s


Bài:7164

Má h ms hiểu
2020-04-06 22:39:18
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49161

m trả bố mẹ 2k thì còn nợ 98k nữa trừ đi 1k của m đang cầm là 97k
còn 97k nó bay đi đâu m tự biết rồi đấy
nhẳm loằn đếu liên quan
2020-04-06 22:40:43
s2danngheo2s


Bài:7164

Nợ bố 50k
Nợ mẹ 50k
Còn dư 3k
Vậy nọe bố 48,5k
Nọe mẹ 48,5k
Cuối cùng phải trả mỗi người vì
Bố 48,5+1,5= 50k
Mẹ 48,5+1,5= 50k
Nó lừa ngay từ cái đầu bài
2020-04-06 22:42:47
s2danngheo2s


Bài:7164

Trích dẫn bài viết của s2danngheo2s
Nợ bố 50k
Nợ mẹ 50k
Còn dư 3k
Vậy nọe bố 48,5k
Nọe mẹ 48,5k
Cuối cùng phải trả mỗi người vì
Bố 48,5+1,5= 50k
Mẹ 48,5+1,5= 50k
Nó lừa ngay từ cái đầu bài
Cái chỗ" cuối cùng phải trả mỗi người 1,5k nhé"
Thiếu chữ 1,5k
2020-04-06 22:44:35
sanjiwow


Bài:745

Số tiền nợ 98k + thêm 1k mình đang giữ làm dell j liên quan ????
2020-04-06 22:57:03
sieuphamdst (yikiao - coemxinhdep)


Bài:55

Chịu. Chịu chịu
2020-04-07 08:35:40
sieuphamdst (yikiao - coemxinhdep)


Bài:55

Lụm điểm...
2020-04-07 08:39:38