Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
xx0megaxx (asura0zoro - hajjajay)

Bài:76
hay ad cho thêm nv ngày m.n up nữa
2016-04-02 22:47:40

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

ancomthoi


Bài:2817

bạn đang nghĩ ra ak
2016-04-02 22:50:49
xx0megaxx (asura0zoro - hajjajay)


Bài:76

mà thui chắc k đk đâu có nv lặp r
2016-04-02 22:55:52
xx0megaxx (asura0zoro - hajjajay)


Bài:76

mà mỗi ngày tầm 10 nv phụ là đk mà
2016-04-02 22:56:44