Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
supernguyen (nguyenkeyd - monkeyddai)

Bài:1571
Game mới ra chắc làm kiểu dỏm nên éo nạp 1 xu zo game từ khi game có chuc nang nạp thẻ quá thông minh vì cái game dracula này rùi
2016-04-02 23:10:39

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

supernguyen (nguyenkeyd - monkeyddai)


Bài:1571

Game cực kì bị ae bỏ vì rất nhiều nhung cía làm nv lặp theo lv thì siêu hút máu nên số lượng bỏ game khoảng 1000 hay 2000 rùi đó
2016-04-02 23:12:22