Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
osirus

Bài:12
Ae cho tất cả các bảng chỉ số về game cho mình tham khảo với mới chơi game nên không biết lắm :d
2020-09-16 15:28:00
osirus like this

Mobi Army 5 - Đấu Súng Leo Rank

pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:57410

Thế cho hỏi chú mày mới chơi game thì có hiểu mấy cái bảng đó ko
2020-09-16 15:41:03
osirus


Bài:12

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
Thế cho hỏi chú mày mới chơi game thì có hiểu mấy cái bảng đó ko
Cho mấy cái bảng để mua đồ thì nhìn chỉ số xem ngon k
2020-09-16 16:42:56
osirus


Bài:12

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
Thế cho hỏi chú mày mới chơi game thì có hiểu mấy cái bảng đó ko
Mới chơi nhưng game cũng biết qua rồi nên cũng gọi là biết chơi
2020-09-16 16:44:42
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:57410

Chí mạng
Xuyên giáp
Phản đòn
Né tránh

2020-09-16 16:47:52
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:57410

Hp..../-strong/-strong

2020-09-16 16:48:56
jackerson


Bài:482

Ko một câu cảm ơn pin
2020-09-16 19:27:11
nrosv345


Bài:6360

Trích dẫn bài viết của 0nehited
Ko một câu cảm ơn pin
kệ nó qt lm j
2020-09-16 19:29:44
osirus


Bài:12

T có mấy khi lên diễn đàn như chúng mày đâu
2020-09-17 11:05:58
jackerson


Bài:482

Trích dẫn bài viết của osirus
T có mấy khi lên diễn đàn như chúng mày đâu
Nói chuyện như mày dell thằng nào giúp mày
2020-09-17 11:08:03
osirus


Bài:12

Thôi thì cảm ơn thằng pin cái
2020-09-17 11:08:13
osirus


Bài:12

Trích dẫn bài viết của 0nehited
Nói chuyện như mày dell thằng nào giúp mày
Đéo giúp thì cứt cmm đi
2020-09-17 11:08:41
jackerson


Bài:482

Trích dẫn bài viết của osirus
Đéo giúp thì cứt cmm đi
Rẻ rách như mày dog đẻ ra mày
2020-09-17 11:09:56
osirus


Bài:12

Trích dẫn bài viết của 0nehited
Rẻ rách như mày dog đẻ ra mày
Tao ***** thèm chấp loại trẻ ranh như mày
2020-09-17 11:10:38
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:57410

Osirus
Ko biết acc thật hay clone nhưng t sẽ nhớ cái id này
Quá sai
2020-09-17 11:14:11
ngocprovip12 (sujdyh - khjleigf)


Bài:1339

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
Osirus
Ko biết acc thật hay clone nhưng t sẽ nhớ cái id này
Quá sai
Đã quá muộn rồi
2020-09-17 11:14:51