Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
loclulu

Bài:2
Số lần tung chiêu tức là số lần tung chiêu ít nhất hay nhiều nhất lên 1 con quái vậy? 1 con quái pem 6 phát chết vs 2 phát chết cái nào nhanh lên z
2021-01-21 14:07:42
loclulu like this

Mobi Army 5 - Đấu Súng Leo Rank

loclulu


Bài:2

Khó hiểu ở chỗ số lầm pem là ít nhất hay nhiều nhất tại tui xài stcm pem 2p up thấy nhanh hơn là giảm dame pem nhiều phát
2021-01-21 14:09:00
zhihixz147


Bài:50

Cách úp giảm dame là vừa úp skill vừa úp lv đấy
2021-01-21 14:22:42
hehedzt1


Bài:86

up đi rồi biết
2021-01-21 15:14:22
chjdeejddbc (durocai - bddhddhdd)


Bài:41

skill 3 số lần tung chiêu skill 2 số lần tung nhiêu và damege gây quái càng cao thì lên càng nhanh
2021-01-21 17:11:32
tuncutooo


Bài:36

Ai cũng nói tui đẹp trai
2021-01-23 15:34:05
sutrolaitxt1 (sutrolaitxt2 - sutrolaitxt3)


Bài:635

Hiện giờ có x2 k thế sao cảm thấy exp cao thế
2021-01-23 17:22:01
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:64231

2 hit nhanh hơn
2021-01-23 17:24:33
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:64231

Trích dẫn bài viết của sutrolai1txt|sanjjissj|nguoikten208
Hiện giờ có x2 k thế sao cảm thấy exp cao thế
Vẫn 4 exp và 60 exp
2021-01-23 17:25:02
s0mihawk


Bài:132

Cmt dạo..
2021-01-23 19:40:41
11511z


Bài:71

Tôi là ai
Và đây là đâu
2021-01-25 01:13:51
theconan (zorotama - namitaba)


Bài:5062

Trích dẫn bài viết của 11511z
Tôi là ai
Và đây là đâu
Đào vừa thôi
2021-01-25 01:14:26
z2shankss (162016 - z2shanks2)


Bài:1105

mk đã có sờ kiu 20 đâu mà biết
2021-01-25 17:31:08
s2i3oygirl2s


Bài:206

Ai được sờ kiu cao đâu bít
2021-01-26 21:16:28