Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Mobi Army 2

s2yangs2


Bài:2

16 lần mới đc viên tăng 2% giảm hồi chiêu đối thủ
2021-02-23 20:20:54
tuturtuf (s2emontop)


Bài:13

lỗi đá ht rồi ad
2021-02-25 10:34:57
thaoly12345


Bài:165

Kiếm đá mà nản
2021-03-02 02:17:19
thích bài này
trollhunters (maxhunters)


Bài:165

up up up up
2021-03-12 20:49:04
zx0zoro0xz (lamazingl)


Bài:282

Niceeeeeeeeeeeeeeee
2021-03-28 16:28:54
limerence


Bài:36

cmt dạo cho nổi
2021-03-31 07:52:10
azsxoi (ioxsza)


Bài:616

Dạo dạo dạo
2021-05-14 13:44:51
ahahahuy (mp40bichvang - mp40mangxa)


Bài:40

Đẹp mắt quá admin ơi/-heart/-heart
2021-05-24 23:14:56
tewidn


Bài:1

Ad oi giúp với
2021-05-27 08:28:24
zozoblak (chinhuzthoi - toiphagame)


Bài:238

pivebd12


Bài:2355

Trích dẫn bài viết của ngamhoanghon|ngambinhminh
/-v/-v/-v/-v/-v/-v/-v/-v/-v/-v/-v/-v/-v/-v/-v
2021-05-27 18:28:00
zzmuramasazz (zhaitacvsz)


Bài:133

ai biết cho mình hỏi viên đá hành trình tăng exp skill khi đánh quái khác với vé x2 exp chiêu thức ở chỗ nào vậy.
2021-07-19 18:08:45
0nap1hao


Bài:554

Trích dẫn bài viết của
ai biết cho mình hỏi viên đá hành trình tăng exp skill khi đánh quái khác với vé x2 exp chiêu thức ở chỗ nào vậy.
Đá exp skill là % ,còn vé x2 là nó x2 skill
2021-09-01 19:25:27
zzkiktazz (zkittakz - zt1kyz)


Bài:111

Đánh hơn 10 lần k ra 1 viên luôn
2022-02-02 15:37:47
aoilegends


Bài:23

60................
2023-09-07 10:41:40