Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

mikasan (sanjikunn - yuukun)


Bài:270

Tag duoc ne @smoker
2016-01-10 14:16:46
zzzzzz (lllllll - oooooo)


Bài:1174

Trích dẫn bài viết của smoker
đưa tôi chơi

________________________________
| zzzzzz và smoker ©Ự© ⓥĪP ©Ự© PŖØ |
-----------------------------------
2016-01-10 14:16:54
mikasan (sanjikunn - yuukun)


Bài:270

Phai kb moi tag duoc @cindyy
2016-01-10 14:17:18
zzzzzz (lllllll - oooooo)


Bài:1174

Trích dẫn bài viết của mikasan|sanjikunn|yuukun
Tag duoc ne @smoker
kết bạn ms tag đc
2016-01-10 14:17:35
smoker (smoccua - smocmu)


Bài:10433

Trích dẫn bài viết của zzzzzz|lllllll|oooooo

________________________________
| zzzzzz và smoker ©Ự© ⓥĪP ©Ự© PŖØ |
-----------------------------------
hihihi biêt ma
2016-01-10 14:17:39
smoker (smoccua - smocmu)


Bài:10433

Trích dẫn bài viết của mikasan|sanjikunn|yuukun
Tag duoc ne @smoker
thim bi nao a . chưa kb k tang đc
2016-01-10 14:18:04
zzzzzz (lllllll - oooooo)


Bài:1174

Trích dẫn bài viết của smoker
đưa tôi chơi nick ông hhi

________________________________
| zzzzzz và smoker ©Ự© ⓥĪP ©Ự© PŖØ |
-----------------------------------
2016-01-10 14:18:54
smoker (smoccua - smocmu)


Bài:10433

Trích dẫn bài viết của zzzzzz|lllllll|oooooo

________________________________
| zzzzzz và smoker ©Ự© ⓥĪP ©Ự© PŖØ |
-----------------------------------
chan thê...
2016-01-10 14:19:24
mikasan (sanjikunn - yuukun)


Bài:270

Trích dẫn bài viết của smoker
thim bi nao a . chưa kb k tang đc
Pit rui nhé ko can nhac lai
2016-01-10 14:19:25
zzzzzz (lllllll - oooooo)


Bài:1174

Trích dẫn bài viết của zzzzzz|lllllll|oooooo

________________________________
| zzzzzz và smoker ©Ự© ⓥĪP ©Ự© PŖØ |
-----------------------------------
tên tui tag k đc
2016-01-10 14:19:49
xatara


Bài:1129

Ờ pít ùi
2016-01-10 14:20:04
smoker (smoccua - smocmu)


Bài:10433

Trích dẫn bài viết của mikasan|sanjikunn|yuukun
Pit rui nhé ko can nhac lai
thim bi nao
2016-01-10 14:20:59
mikasan (sanjikunn - yuukun)


Bài:270

Trích dẫn bài viết của smoker
thim bi nao
Bac bi nao thi co
2016-01-10 14:21:27
zzzzzz (lllllll - oooooo)


Bài:1174

@zzzzzz|llllll|oooooo
2016-01-10 14:21:40
zzzzzz (lllllll - oooooo)


Bài:1174

biết z lập 1 nv thui
2016-01-10 14:22:18
smoker|smoccua|smocmu thích bài này