Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
lxlandanhlxl

Bài:41
Set đồ 15 Thấy nó bảo tăng chỉ số trên 60% tất cả chỉ số trên là sao ạ
Là lấy 5% đó nhân thêm 60% hay nào ạ
Cho e xin luôn công thức tính dame với ạ
2021-03-06 09:38:49

Mobi Army 5 - Đấu Súng Leo Rank

lxlandanhlxl


Bài:41

comment thử
2021-03-06 09:39:59
dogtooth (kaid0u - shilievv)


Bài:3418

vd như tăng giảm né của set 11 là 5% thì set 15 sẽ tăng thêm 5% của set 11
2021-03-06 10:22:42
lxlandanhlxl


Bài:41

Trích dẫn bài viết của iloveyou|gjtaagja|lolheo
vd như tăng giảm né của set 11 là 5% thì set 15 sẽ tăng thêm 5% của set 11
Là khi lên 15 là giảm né là 10% phải ko ạ
2021-03-06 10:48:19
lxlandanhlxl


Bài:41

E hỏi luôn st cuối nó có tác động lên dame phép hay dame thường không chí mạng không
2021-03-06 10:48:59
cauvang83


Bài:954

60% của giảm 5% các chỉ số đồ 11,12,13,14 còn các cs khác ko tăng hay sao ấy
2021-03-06 16:04:08