Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
Yoshaku

Bài:7554
Yoshaku - SMod
Có chuyện gì ngày mai hãy nói
2016-01-10 15:27:05