Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
ogagialaio (0gagialaio)

Bài:6
Tuột xp . . .mất vật phẩm. . .rớt lv. . .chán thế...
2016-01-14 19:16:43

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long