Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
ahoangdz

Bài:5
Làm thế nào để hết trạng thái sát nhân
2016-01-15 16:24:54
ahoangdz like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

xxsexxxdi (nrokovuiii - l3atoilais)


Bài:619

Dang o dau t qua giet kk
2016-01-15 16:26:42
xxsexxxdi (nrokovuiii - l3atoilais)


Bài:619

Bo game la het sat nhan
2016-01-15 16:27:07
ahoangdz


Bài:5

Bị người khác giết thì hết ak
2016-01-15 16:27:22