Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
nampham (gorozo - rozekeke)

Bài:203
Ad cho nhiều bánh mì lên đc ko có mỗi 22 cái em chả làm đc j mấy
2016-01-15 16:51:16

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

dragonblue


Bài:13

Dgwgtwgwmgtmgjmgtngt
2016-01-15 16:57:27
nampham (gorozo - rozekeke)


Bài:203

3Rubi 1cái kiếm đâu ra
2016-01-15 16:58:18