Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sxkiowasabi

Bài:17
mong ad ra thêm nhiều skill trên biển nữa ạ thấy có 1 skill chơi hơi chán
2022-08-07 18:12:20

Mobi Army 2

9032020 (yamato1945)


Bài:262

Hại tặc nhưng lên lên bờ làm cướp cạn
2022-08-07 18:19:35
susejjs (hsjagwa - asdasdad)


Bài:435

ra thêm con boss biển thì ms cs hứng up skill biển ;v
2022-08-07 18:36:56
satoshi


Bài:14945

Cũng muốn lắm nhưng skill cạn chưa up xong
2022-08-07 23:23:37
satoshi


Bài:14945

Map đa phần ở trên cạn nữa nên ko có gì lạ khi ít skill biển
2022-08-07 23:24:28