Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
giangngulon

Bài:37
Thấy satoshi có nên xin
2023-02-06 11:33:54

Avatar Bùm

satoshi


Bài:14992

bảng vũ khí nha ...

2023-02-06 14:29:51
satoshi


Bài:14992

bảng max chỉ số dây chuyền ...

2023-02-06 14:30:12
satoshi


Bài:14992

bảng max tiềm năng ...

2023-02-06 14:30:33
satoshi


Bài:14992

bảng sát thương chí mạng nha

2023-02-06 14:30:56
giangngulon


Bài:37

Trích dẫn bài viết của satoshii
bảng sát thương chí mạng nha
có bảng chỉ số phụ ở nón k ông
2023-02-07 23:18:08
candykeo (breadcake)


Bài:26

ờ đâu bảng thì chỉ
2023-02-07 23:36:15
s2chjcken (s0chjcken - ssvvxxzoro)


Bài:1882

à thế à.
2023-02-08 11:38:40
satoshi


Bài:14992

Trích dẫn bài viết của lucjfer988|lucjfer998|lucjfer989
có bảng chỉ số phụ ở nón k ông
chỉ số phụ gì ta ???
2023-02-08 16:55:36
giangngulon


Bài:37

Trích dẫn bài viết của satoshii
chỉ số phụ gì ta ???
muốn coi chỉ số hp của đồ ấy
2023-02-08 16:56:04
satoshi


Bài:14992

Trích dẫn bài viết của lucjfer988|lucjfer998|lucjfer989
muốn coi chỉ số hp của đồ ấy
bảng hp nha ...

2023-02-08 16:56:40
giangngulon


Bài:37

Trích dẫn bài viết của satoshii
bảng hp nha ...
oke thank nhé /-heart/-heart]
2023-02-08 16:57:10
satoshi


Bài:14992

Trích dẫn bài viết của lucjfer988|lucjfer998|lucjfer989
oke thank nhé /-heart/-heart]
ok luôn nha ...
2023-02-08 16:57:40