Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
jackychau|dieulinh

Bài:72
Ace - Admin
Chào các bạn,

Sau bảo trì chiều ngày 1/10, hệ thống sẽ cập nhật và phát thưởng PVP, Truy nã và Chiếm đảo. Cụ thể như sau:

PVP (áp dụng cho all server)
Top 1: 100 Ruby, 10 rương huyền bí cùng cấp, 50 đá cấp 1 ngẫu nhiên.
Top 2: 50 Ruby, 10 rương huyền bí cùng cấp, 20 đá cấp 1 ngẫu nhiên.
Top 3: 20 Ruby, 5 rương huyền bí cùng cấp, 10 đá cấp 1 ngẫu nhiên.
Top 4-10: 5 rương huyền bí cùng cấp, 5 đá cấp 1 ngẫu nhiên.

Truy nã (server 1,2,3)
Top 1: 200 Ruby, 1 rương siêu ma thuật
Top 2-4: 100 Ruby, 1 rương siêu ma thuật
Top 5-10: 50 Ruby, 1 rương siêu ma thuật
Top 11-100: 15 bột cường hóa, 15 bột vàng

Truy nã (server 4)
TOP 1: 1000 ruby, 200 bột cường hóa, 200 bột vàng và 1 thời trang Fan cứng 7 ngày.
TOP 2: 750 ruby, 100 bột cường hóa, 100 bột vàng.
TOP 3: 500 ruby, 50 bột cường hóa, 50 bột vàng .
TOP 4 - 10: 200 ruby, 20 bột cường hóa, 20 bột vàng.
TOP 11 - 100: 15 bột cường hóa, 15 bột vàng


Chiếm đảo (áp dụng all server)

Tiền bạc sơ cấp (Làng Sirup)
Lần đầu hạ trụ chính: Tất cả thành viên trong map nhận 50.000 Beri
Băng chiếm được đảo: 50.000 Beri cho băng, 1 bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng, mỗi thành viên nhận 50.000 Beri

Châu báu sơ cấp (Nhà hàng Baratie)
Lần đầu hạ trụ chính: Tất cả thành viên trong map nhận 3 rương huyền bí cùng cấp
Băng chiếm được đảo:2 bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng, 5 bùa kinh nghiệm cấp 1 cho Băng, mỗi thành viên nhận 5 rương huyền bí và 50.000 beri

Tiền bạc trung cấp (thị trấn Whiskey)
Lần đầu hạ trụ chính: Tất cả thành viên trong map nhận 15.000 Beri
Băng chiếm được đảo:100.000 Beri cho Băng, 5 bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng, mỗi thành viên nhận 7 rương huyền bí và 50.000 Beri

Châu báu trung cấp (Thị trấn Big Horn)
Lần đầu hạ trụ chính: Tất cả thành viên trong map nhận 2 rương huyền bí cùng cấp
Băng chiếm được đảo: 10 bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng, 10 bùa kinh nghiệm cấp 1 cho Băng, mỗi thành viên nhận 5 vé x2 XP, 100.000 Beri và 10 rương huyền bí

Danh vọng (Thị trấn khởi đầu)
Lần đầu hạ trụ chính: Tất cả thành viên trong map nhận 3 Ruby
Băng chiếm được đảo: 50 Ruby cho Băng, 20 bùa kinh nghiệm cấp 2 cho Băng, mỗi thành viên nhận 5 vé x2 XP chiêu thức, 5 vé XP đặc biệt, 5 chìa khóa phó bản, 5 Ruby và 1 rương cam theo level.


Phần thưởng sẽ thay đổi tùy theo tình hình.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Thần Tăng Thích Khóa Nick
2023-10-01 12:37:03

Sơn Thủy Phân Tranh