Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
jackychau|dieulinh

Bài:72
Ace - Admin
Chào các thuyền trưởng,

Sau bảo trì ngày 3/1, các thuyền trưởng đã sở hữu đủ 4 mảnh Haki có thể học kỹ năng Haki quan sát tại NPC Gap tại các làng.

Kỹ năng đem lại khả năng né tránh, phản đòn cũng như giảm né tránh cuối của đối thủ, các chỉ số sẽ tăng dần theo mỗi cấp độ.

Cấp 60 mới có thể học Haki quan sát
Cấp 70 nâng cấp Haki quan sát +1
Cấp 80 nâng cấp Haki quan sát +2
Cấp 90 nâng cấp Haki quan sát +3
Cấp 100 nâng cấp Haki quan sát +4

Đặc biệt ở cấp độ cuối chỉ số sẽ tăng vượt trội
+20 tiềm năng nhanh nhẹn
+30% né tránh
+20% phản đòn
8% giảm né cuối đối thủ trong 7s.

Một số giải đáp thắc mắc liên quan đến Haki quan sát

1. Khi xóa kỹ năng Haki quan sát thì sao?
Trả lời: Không khuyến khích xóa kỹ năng này, vì khi xóa các thuyền trưởng sẽ phải sở hữu sách Haki mới có thể học lại
2. Giảm né cuối là gì?
Trả lời: Giảm né cuối là giảm chỉ số % né cuối cùng lên kẻ địch, ví dụ kẻ địch có 70% né tránh, khi chịu hiệu ứng giảm 20% né cuối (hiệu ứng tia sét màu đỏ), kẻ địch sẽ bị -14% né và còn lại 56% né tránh. Hiệu ứng này không có thời gian hồi.
3. Mảnh sách Haki có xuất hiện trở lại không?
Trả lời: Có, tuy nhiên khả năng sở hữu cũng như thời gian xuất hiện sẽ tùy thuộc vào từng sự kiện.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Thần Tăng Thích Khóa Nick
2024-01-03 17:41:46
yusakukudo, syberpund like this

Mobi Army 2