Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
phamthuthao

Bài:378
chờ ad tb rõ mới nạp, vì toàn nạp thẻ vtc, ad cho cái tb đi ad ơi..
2024-02-10 09:09:05

Sơn Thủy Phân Tranh

phamthuthao


Bài:378

đầu năm chúc ad vv+ nhiều Sk + mm và luôn chăm sóc, hổ trợ ae gam nhé..
2024-02-10 09:10:41
xloxolx (ioxxqpxxoi - xltitilx)


Bài:39

Nạp carot đi rẻ hơn nhiều
2024-02-10 10:41:58
usoppromax (testdemxd - binhdaiden)


Bài:105

Mua thẻ carot nạp thôi thấy báo km thẻ carot
2024-02-10 20:39:27
pinkiss


Bài:240

Chị thảo còn nhớ em pin khum
2024-02-10 23:58:58
phamthuthao thích bài này
doitksv46


Bài:6

Tưởng idol of game rồi
TB ở trên FB đó
2024-02-11 19:35:21
usoppromax (testdemxd - binhdaiden)


Bài:105

Thông báo muộn 1 hôm thôi à
2024-02-12 04:35:31