Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
s2chill (zzaanzz - loveonephus)

Bài:159
Nó giảm gì v ae
2024-02-12 11:06:08

Mobi Army 2

nickcmtdao


Bài:3482

hỏi gi z
horn -20% giảm hồi chiêu
nano -1% hp mỗi 5s
ttts -30%hpmp
2024-02-12 11:47:51
usoppromax (testdemxd - binhdaiden)


Bài:93

Trích dẫn bài viết của nickcmtdao
hỏi gi z
horn -20% giảm hồi chiêu
nano -1% hp mỗi 5s
ttts -30%hpmp
quá đỉnh
2024-02-13 17:25:33