Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
s2chill (zzaanzz - loveonephus)

Bài:159
như nd trên mn
2024-02-12 21:21:57

Mobi Army 2

tieulahan


Bài:380

không bít nữa ... nhưng mà skill2 lên chậm hơn skill1 á ...

2024-02-12 22:31:48
usoppromax (testdemxd - binhdaiden)


Bài:93

Số lần sử dụng và kill quái k biết có tính theo dame k nửa
2024-02-13 17:22:51