Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
vuhoai

Bài:12
như tiêu đề
2024-02-19 17:10:29

Avatar Bùm

bachlongaz (haclongaz - veulong)


Bài:55

được x 4
2024-02-19 17:19:38
usoppromax (testdemxd - binhdaiden)


Bài:103

Trích dẫn bài viết của bachlongaz|haclongaz|veulong
được x 4
Chuẩn k bác, nếu đang x2 dùng tt x3 rồi sử dụng vé tăng kn skill là x5 hả
2024-02-19 17:41:18
bachlongaz (haclongaz - veulong)


Bài:55

Trích dẫn bài viết của usoppromax|testdemxd|binhdaiden
Chuẩn k bác, nếu đang x2 dùng tt x3 rồi sử dụng vé tăng kn skill là x5 hả
x5 lever thì phải x4 skill thôi
2024-02-21 12:15:08
usoppromax (testdemxd - binhdaiden)


Bài:103

Trích dẫn bài viết của bachlongaz|haclongaz|veulong
x5 lever thì phải x4 skill thôi
Ok bác
2024-02-21 14:51:07