Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
imllamdz

Bài:9
E ms chs cho e hỏi lv càng cao up skill càng chậm hả mấy a=))

2024-02-21 17:39:05

Avatar Bùm

cp96wz7 (daubepchuahe - bacquanvuong)


Bài:14

lv k liên quan hay sao á
2024-02-22 21:46:39
usoppromax (testdemxd - binhdaiden)


Bài:103

Lv thấp up nhanh hơn thì phải dể build đồ
2024-02-22 22:52:24