Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
chemon0x (haitmhd - cancavietnam)

Bài:78
Up quái thấp hơn mấy leve là ko nhận exp kĩ năng vậy
2024-02-21 19:59:51

Avatar Bùm

usoppromax (testdemxd - binhdaiden)


Bài:103

Exp kỹ năng thì quái nào cũng có chứ, k biết là ít hay nhiều thôi
2024-02-22 10:16:43
kiepcamxeng


Bài:22

Cứ farm thấy 0 hiện exp
2024-02-22 10:28:57