Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
cp96wz7 (daubepchuahe - bacquanvuong)

Bài:14
đang ik ải bị mkn , lt mkn cay lắm chứ . sao k ra thêm chức năng đăng nhập vào ải lại ,
2024-02-22 21:44:47

Avatar Bùm

usoppromax (testdemxd - binhdaiden)


Bài:103

Lổi mạng hay lổi game nhỉ
2024-02-22 22:51:49
cp96wz7 (daubepchuahe - bacquanvuong)


Bài:14

Trích dẫn bài viết của usoppromax|testdemxd|binhdaiden
Lổi mạng hay lổi game nhỉ
game chứ mạng căng đét
2024-02-23 12:37:02