Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
beoitutu (uocdipitien - vuabucak)

Bài:1
nạp 100rubi có tính là 100k ext k
2024-04-18 11:52:41

Sơn Thủy Phân Tranh

tieulahan


Bài:409

nạp thẻ 100k carot lả được nhé bạn
2024-04-19 18:11:10
monkjliluxfy (loveyzo17o - yzxo0o07)


Bài:831

Nạp 100k thì được 100k extol, 200k thì được 200k extol, còn số ruby thì + vô luôn tùy theo có x2 nạp hay không. X2 nap sẽ không được x2 cho extol chỉ được ruby
2024-04-28 11:28:11
vitaolasv2


Bài:52

monkjliluxfy o sv nai
2024-05-18 00:41:36