Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
ghsbhshshg

Bài:1
Chỉ với ae
2024-06-14 17:55:23

Sơn Thủy Phân Tranh

leuleubuliem


Bài:3

còn ai ol k
2024-06-14 19:16:37
sanjicome (acecome - chapallsv1)


Bài:167

Up lv thì dễ k í mà ngày bạn cày nvl xong đc 3 ruby mua x2 trong shop về, ngày hôm sau cánh đủ max bánh mì làm nvl xong lại out tiết kiệm time x2 xong làm thêm NV Nami để có 5 bánh mì( nhiệm vụ thứ 2 từ dưới lên k tính NV cuối) ngoài ra thì cày cả sk kiếm vé x2 màu đỏ nữa sẽ đc nhiều hơn
2024-06-27 11:51:18
giaosutrum (0ppahuy - 0pahuy)


Bài:8

Dân chơi dân chơi
2024-07-03 12:43:39