Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sanine

Bài:22
**** ad fix xp đi buôn jờ úp đến pjờ.
2016-01-06 18:21:48
sanine like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

sanine


Bài:22

có mỗj káj xp đi buôn lên lv tkì fix. Ad như c.c
2016-01-06 18:22:38
snipkipra


Bài:53

BANG HOI TROLL GAME TTV
Yeu cau: lever tu 13 tro di co quan he xa giao tot.
Muc tieu: lam cho game dong cua bang moi cach
Yeu cau bat buoc: huy dong duoc cang nhieu nguoi dang choi vao bang cang tot va tat ca nguoi trong bang phai di do sat hoac tranh bai up cua nhung nguoi ngoai hoi moi khu can co 3nguoi cua bang chia deu cac khu va cac map
2016-01-06 18:23:36
sanine


Bài:22

tức đ.c.m ad lm ăn như c.c
2016-01-06 18:23:49
sanine


Bài:22

tuyển c.mmà kút khỏi tốp t.
2016-01-06 18:24:47
Yoshaku


Bài:7571

Yoshaku - SMod # 5
Từ từ củng fix vấn đề thời gian
2016-01-06 18:26:06
sanine


Bài:22

ad lm ăn như c.c y.
2016-01-06 18:26:42