Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
hyhyhy8

Bài:7306
day chuyền 2 lổ tăng tim năng thể lực 5 hp 80 hut 15 vs da chuyền 1lỗ tiem năng phòng thủ 5 hp 80 17% Hp nen xài cái nào
2016-01-19 23:15:58

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pvthang (boywin - pvtking)


Bài:174

Đã xem !!! cái 2 ngon hơn r
2016-01-19 23:43:24