Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
mrthanh (xznoprozx)

Bài:280
Mjh dj buog chuyen do co. Bj mkn vo lạ no gj la hag dag o dao sup. Ma mjh tjm het cac khu ko gap haG dau. De ngj ad tra la chuyen hag. Ko thj den bu laj rubj mjh da doi hag
2016-01-20 03:06:25
mrthanh (xznoprozx)


Bài:280

Ko tra ha hay den bu thj dep me game d nha
2016-01-20 03:11:10
mrthanh (xznoprozx)


Bài:280

Mat 1 chuyen vk rui. Ko noi j nai lạ bj chuyen do co
2016-01-20 03:11:52
mrthanh (xznoprozx)


Bài:280

Mao vao day nc dj. Dug buk mjh ngen
2016-01-20 03:17:30
mrthanh (xznoprozx)


Bài:280

co tra hag cho tui ko thj bao. Ko tao cho tug cai dd nay
2016-01-20 03:18:23
onepieee (maydabids - kkbucko)


Bài:528

T bị hoài o đảo vỏ sò
2016-01-20 03:20:07
onepieee (maydabids - kkbucko)


Bài:528

Nó đứng bên trong map ý
2016-01-20 03:20:39
mrthanh (xznoprozx)


Bài:280

Co ah ne vao coi nha

2016-01-20 03:46:40
mrthanh (xznoprozx)


Bài:280

Co ah ne vao coi nha

2016-01-20 03:51:38
mrthanh (xznoprozx)


Bài:280

du me cai dd deo cho up ah len ha
2016-01-20 03:52:27
mrthanh (xznoprozx)


Bài:280

du me cai dd deo cho up ah len ha
2016-01-20 03:53:40
itachiuchiha (sessomaru - danhthue1)


Bài:489

Facebook. Hải tặi tí hon online game. Địa chỉ; fb.com/groups/haitac.vn m.n tham gia giải đáp thắc mắc, giao lưu,kp,chia sẻ xp up, đồ vip, tao party săn boss cùng nhau train lv nào.
2016-01-20 08:07:28