Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
llzllzll (z0zlolz0z - tansd9x)

Bài:610
Admin điều 1 đội ra bảo kê di
2016-01-20 07:37:56
itachiuchiha (sessomaru - danhthue1)


Bài:489

Đâu. Chj nghj con cháu admin. Nhưg thây ol d.d nhjêu thế nay chăc k phải
2016-01-20 07:42:49